Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Siedziba Nadleśnictwo Lipusz
Nadleśnictwo Lipusz
58 680 07 80/1
58 680 07 99

ul. Brzozowa 2
83-424 Lipusz

 

Nadleśniczy
Maciej Kostka
58 680 07 81
Zastępca Nadleśniczego
Zbigniew Lubiński
58 680 07 81
Zastępca Nadleśniczego
Arkadiusz Bronk
609 660 940
Zastępca Nadleśniczego
Michał Jaworski
694 468 747
Główny Księgowy
Sławomira Wcisło
58 680 07 91
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Wojciech Kulas
58 680 07 88

Inżynierowie Nadzoru

Marcin Trzeciak
Inżynier Nadzoru
Tel.: 58 680 07 87
Maciej Robert
Inżynier Nadzoru
Tel.: 603 032 571
Szymon Wiśniewski
Inżynier Nadzoru
Tel.: 693 030 459
Wojciech Czajka
Inżynier Nadzoru
Tel.: 601 701 483

Sekretariat

Katarzyna Dzienisz
Referent administracyjny
Tel.: 58 680 07 81

Kadry

Grażyna Wantoch-Rekowska
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 58 680 07 92

Dział Gospodarki Leśnej ds. pozyskania, marketingu i sprzedaży drewna

Katarzyna Czajka
Kierownik Zespołu marketingu i sprzedaży
Tel.: 58 680 07 96
Mateusz Synak
Specjalista SL ds. marketingu i sprzedaży
Tel.: 58 680 07 87
Teresa Rolbiecka
Specjalista SL ds. pozyskania i gospodarki towarowej
Tel.: 58 680 07 96
Natalia Radomska
Referent ds. gospodarki towarowej
Tel.: 58 680 07 87

Dział Gospodarki Leśnej ds. stanu posiadania i informatyki

Dariusz Jendernal
Kierownik Zespołu informatyki i stanu posiadania
Tel.: 58 680 07 83
Anna Kukier
Specjalista SL ds. stanu posiadania
Tel.: 58 680 07 83
Robert Pruszak
Specjalista SL ds. stanu posiadania i Leśnej Mapy Numerycznej
Tel.: 58 680 07 84
Radosław Gołuński
Referent ds. informatyki
Tel.: 58 680 07 84

Dział Gospodarki Leśnej ds. zagospodarowania lasu

Agnieszka Okseniuk
Specjalista SL ds. szkółkarstwa, ochrony lasu i certyfikacji lasów
Tel.: 667 003 510
Stanisław Jereczek
Specjalista SL ds. hodowli lasu, nasiennictwa i zadrzewień
Tel.: 667 003 510
Tomasz Krefta
Specjalista SL ds. edukacji leśnej, ochrony przyrody, ochrony p-poż, lasów nadzorowanych i łowiectwa
Tel.: 667 003 510

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Elżbieta Broniecka
Sekretarz
Tel.: 58 680 07 86
Bożena Suchy-Lipińska
Specjalista ds zamówień publicznych
Tel.: 58 680 07 93
Marta Bigus
Starszy referent administracyjny
Tel.: 58 680 07 93
Ludwik Turzyński
Specjalista ds. budownictwa, remontów i inwestycji
Tel.: 58 680 07 93
Katarzyna Dzienisz
Referent administracyjny
Tel.: 58 680 07 81

Dział Finansowo - Księgowy

Ewa Dittmer
Starsza księgowa ds. rozliczeń
Tel.: 58 680 07 95
Justyna Polak
Księgowa ds. księgowości magazynowej
Tel.: 58 680 07 95
Anna Senger
Starszy referent ds. księgowości
Tel.: 58 680 07 80
Teresa Gruchała
Starsza księgowa ds. planowania i płac
Tel.: 58 680 07 95

Straż Leśna

Wojciech Kulas
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 58 680 07 88
Marek Sędkowski
Strażnik Leśny
Tel.: 58 680 07 88
Wojciech Kiełpikowski
Strażnik Leśny
Tel.: 58 680 07 88