Lista aktualności Lista aktualności

„Usuwanie odpadów oraz likwidacja nielegalnych miejsc ich składowania na terenie Nadleśnictwa Lipusz”

Informacja o uzyskanej dotacji na zadanie:

„Usuwanie odpadów oraz likwidacja nielegalnych miejsc ich składowania na terenie Nadleśnictwa Lipusz”

 

Nadleśnictwo Lipusz informuje, iż w roku 2017r. uzyskało dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 15 000 złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów oraz likwidacja nielegalnych miejsc ich składowania na terenie Nadleśnictwa Lipusz”, którego ogólny koszt kwalifikowalny wynosi 34 662,37zł.

Głównym celem Lasów Państwowych jest utrzymanie drzewostanów w czystości aby zapobiegać ich zaśmieceniu oraz degradacji środowiska naturalnego. W celu regularnego usuwania odpadów, Nadleśnictwo  Lipusz corocznie zwiększa deklarowaną w urzędach gmin ilość odpadów   do utylizacji - na rok 2017 było to już prawie 37 ton odpadów zmieszanych. Ponadto, Nadleśnictwo Lipusz zlecało zakładom usług leśnych wyłonionym w przetargu na zadanie ”Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lipusz w roku 2017 ” sprzątanie terenów leśnych w celu systematycznego usuwania pozostawionych w lesie odpadów i niedopuszczenia do ich zalegania.

Nadleśnictwo Lipusz informuje, iż w 2017 roku usunęło 104,4m3 czyli około 26 ton odpadów zmieszanych z urządzeń turystycznych (32 miejsc postoju, 4 miejsc biwakowania, 1 pola biwakowego) oraz terenów leśnych Nadleśnictwa Lipusz.