Lista aktualności Lista aktualności

Zniesienie zakazu wstępu do lasu

Nadleśnictwo Lipusz informuje, że z dniem 30.06.2018r. został zdjęty zakaz wstępu w południowo – wschodnim fragmencie Nadleśnictwa Lipusz.

Zniesiony zakaz dotyczy lasów położonych na wschód od drogi wojewódzkiej nr 235 (Korne - Chojnice), za wyjątkiem oddziałów: 310, 311, 322, 339, 340, 313, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 341, 342, 386, 387, 390, 391, 392 w leśnictwie Wiele.

Trwają prace mające na celu udostępnienie w najbliższym czasie kolejnych obszarów lipuskich lasów.