Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie przetargu na dzierżawę jeziora

Przetarg na dzierżawę jeziora "Joninko"

Nadleśnictwo Lipusz ogłasza przetarg na dzierżawę jeziora "Joninko".
Termin składania ofert do 29.11.2019 r. godz. 15:00.
Wszelkie informacje oraz druki do pobrania zawarte są w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa Lipusz: 

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_lipusz/komunikaty_i_ogloszenia

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia. 
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.
                                                           PRACUJEMY W  ZGODZIE Z NATURĄ!