Asset Publisher Asset Publisher

Lasy nie stanowiace własności Skarbu Państwa

Nadzór nad gospodarka leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje starosta. Prowadzi ją na podstawie uproszczonego planu urządzania lasu lub inwentaryzacji stanu lasu.

Przez nadzór rozumie się prawo do sprawowania kontroli nad czyjąś działalnością, połączone z uprawnieniem do merytorycznego korygowania tych czynności.
Przy takim założeniu nadzór nad gospodarką leśną polega na:

  • lustracji, kontroli, opiniowaniu, a także doradztwie,
  • wydawaniu decyzji administracyjnych,
  • kontroli wykonania decyzji.

Zgodnie z ustawą o lasach wojewoda i starosta mogą powierzyć nadzór nad gospodarką leśną kierownikom jednostek Lasów Państwowych na zasadzie zlecenia i pokrywania kosztów, bądź sprawować nadzór przez własne służby leśne.

Sprawę ustalenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa w granicach zasięgu terytorialnego nadleśnictwa Lipusz  określa Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Lipusz:

Lp

Osoba pełniąca nadzór

Starostwo

Gmina

Wieś

1.

Marek Filbrandt

Bytów

Parchowo

Nowa Wieś

Chośnica

Bawernica

Jamno

Parchowo

2.

Tomasz Turzyński

Bytów

Parchowo

Nakla

Jeleńcz

Grabowo

Gołczewo

Sylczno

 

3.

 

 

Paweł Jendernal

 

Kartuzy

Sulęczyno

Borek

Bukowa Góra

Kistowo

Kłodno

Mściszewice

Podjazy

Sucha

Sulęczyno

Węsiory

Zdunowice

Żakowo

4. Ireneusz Węsiora Kościerzyna Dziemiany

Dziemiany

Piechowice

Kalisz

Raduń

5. Danuta Broża Kościerzyna Dziemiany

Schodno

Płęsy

6. Józef Broża Kościerzyna Dziemiany

Jastrzębie

Karsin

Przytarnia

7. Andrzej Bronka Kościerzyna Karsin

Wiele

Dąbrowa

8. Reginard Jutrzonka Kościerzyna Lipusz

Gostomko

9. Krzysztof Jarzyński Kościerzyna Lipusz

Lipuska Huta

Płocice

10. Adam Bednarek Koscierzyna Dziemiany

Trzebuń

Szklana Huta

Śluza

Tuszkowy

Lipusz

 

Kontakt do poszczególnych leśnictw znajdziesz tu

W świetle obowiązujących przepisów pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa może mieć miejsce na podstawie:

  • uproszczonego planu urządzenia lasu,
  • decyzji starosty określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej,
  • zezwolenia starosty wydanego w przypadku losowym.

 

Lasy nadzorowane na terenie Nadleśnictwa Lipusz obejmują obszar 8173,92 ha

Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Ochrony Środowiska