Asset Publisher Asset Publisher

Zakaz wstępu do lasu.

Na terenie Nadleśnictwa Lipusz od dnia 12.08.2017 do odwołania obowiązuje zakaz wstępu do lasu.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Lipusz, na podstawie art. 26 ust. 3, pkt 1 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. z póź. zm.  wprowadza na terenie całego nadleśnictwa okresowy ZAKAZ WSTĘPU DO LASU  w związku z zagrożeniem życia, zdrowia i mienia spowodowanym uszkodzeniami drzewostanów o znacznych rozmiarach przez silne wiatry.

Zakaz zostaje wprowadzony od 12-08-2017 do odwołania.