Asset Publisher Asset Publisher

Lasy nie stanowiace własności Skarbu Państwa

Nadzór nad gospodarka leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje starosta. Prowadzi ją na podstawie uproszczonego planu urządzania lasu lub inwentaryzacji stanu lasu.

Przez nadzór rozumie się prawo do sprawowania kontroli nad czyjąś działalnością, połączone z uprawnieniem do merytorycznego korygowania tych czynności.
Przy takim założeniu nadzór nad gospodarką leśną polega na:

  • lustracji, kontroli, opiniowaniu, a także doradztwie,
  • wydawaniu decyzji administracyjnych,
  • kontroli wykonania decyzji.

Zgodnie z ustawą o lasach wojewoda i starosta mogą powierzyć nadzór nad gospodarką leśną kierownikom jednostek Lasów Państwowych na zasadzie zlecenia i pokrywania kosztów, bądź sprawować nadzór przez własne służby leśne.

Sprawę ustalenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa w granicach zasięgu terytorialnego nadleśnictwa Lipusz  określa Zarządzenie Nadleśniczego Nadleśnictwa Lipusz:

Lp

Leśnictwo pełniące nadzór

Starostwo

Gmina

Wieś

1.

Bawernica

Bytów

Parchowo

Nowa Wieś

Chośnica

Bawernica

2.

Glinowo

Bytów

Parchowo

Nakla

Jeleńcz

Grabowo

Gołczewo

3.

Parchowo

Bytów

Parchowo

Parchowo

Jamno

4.

Zdunowice

Bytów

Parchowo

Sylczno

5.

Trawice

Kościerzyna

Lipusz

Szklana Huta

6.

Płocice

Kościerzyna

Lipusz

Lipuska Huta

Płocice

7.

Płociczno

Kościerzyna

Lipusz

Lipusz

8.

Żelewiec

Kościerzyna

Lipusz

Śluza

Tuszkowy

9.

Żółno

Kościerzyna

Lipusz

Gostomio

10.

Szkółka Leśna Trawice

Kościerzyna

Dziemiany

Piechowice

Raduń

Kalisz

Schodno

Dziemiany

Trzebuń

11.

Przerębska Huta

Kościerzyna

Dziemiany

Płęsy

12.

Głuchy Bór

Kościerzyna

Dziemiany

Jastrzębie

Przytarnia

13.

Wiele

Kościerzyna

Karsin

Wiele

Dąbrowa

14.

Obwód Lasy Nadzorowane - Węgorzyno

Kartuzy

Sulęczyno

Borek

Bukowa Góra

Kistowo

Żakowo

Mściszewice

Podjazy

Sulęczyno

Węsiory

Kłodno

Sucha

Zdunowie

 

Kontakt do poszczególnych leśnictw znajdziesz tu

W świetle obowiązujących przepisów pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa może mieć miejsce na podstawie:

  • uproszczonego planu urządzenia lasu,
  • decyzji starosty określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej,
  • zezwolenia starosty wydanego w przypadku losowym.

 

Lasy nadzorowane na terenie Nadleśnictwa Lipusz obejmują obszar 8173,92 ha

Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Ochrony Środowiska